Tento příspěvek byl přečten1240krát!

Silenka ušnice (čeleď:  Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité) je víceletá až vytrvalá nenápadná bylina u nás rostoucí v teplých oblastech na skalnatých místech. Jako druh s plošně omezeným výskytem je řazena mezi druhy ohrožené. V Praze se vyskytuje v řadě chráněných území: přírodní památce Baba, národní přírodní památce Barrandovské skály, přírodní památce Branické skály, přírodní památce Ctirad, přírodní památce Čimické údolí, národní přírodní památce Dalejský profil, přírodní rezervaci Divoká Šárka, přírodní památce Havránka, přírodní rezervace Homolka, přírodní památce Kalvárie v Motole, přírodní památce Nad mlýnem, přírodní památce Opatřilka-Červený lom, přírodní památce Pod Žvahovem, přírodní památce Podbabské skály, přírodní rezervaci Podhoří, přírodní rezervaci Prokopské údolí, přírodní rezervaci Radotínského údolí, přírodní rezervaci Slavičí údolí, přírodní památce U branického pivovaru, přírodní památce V hrobech a přírodní památce Zámky. Je pravděpodobné, že na vhodných místech roste i mimo chráněné plochy. V Praze lze tedy vidět dvě oblasti výskytu silenky ušnice, a sice území Českého krasu a dále zaříznutá údolí na severu Prahy.

Silene otites

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně ve vhodných oblastech severozápadních a středních Čech a jižní Moravy, ojediněle i jinde.

Silene otites

Celkový areál rozšíření: Roste v západní a střední Evropě a na Balkáně.

Silene otites

Ekologie: Roste na suchých, výslunných stanovištích na skalách, na kamenitých místech, na písčinách, vzácněji na spraších na výslunných stráních.

Silene otites

Silene otites

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami, případně narušeným koloběhem dusíku. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Vzhledem k výskytu jen v určitých oblastech je ušnice řazena mezi druhy ohrožené (C3), zákonem chráněna není.

Silene otites

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se v Praze druh nezdá býti ohrožen, vyskytuje se v řadě chráněných území, zvýšenou pozornost vyžaduje především na místech se slabým výskytem a v místech se zhoršujícími se přírodními podmínkami. Na takových místech může ustoupit či zcela vymizet.

Silene otites

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je u nás obtížně zaměnitelný, spíše je nesnadné druh zařadit, neboť běžné představě, jak má vypadat silenka, příliš neodpovídá.

Silene otites

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Podbabské skály 29.6.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget