Tento příspěvek byl přečten1934krát!

Při pohledu na turistickou mapu se okolí města Odolena Voda může jevit zdánlivě nezajímavé – jak z důvodu blízkosti průmyslových závodů, tak i jejím umístěním v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Přesto okolí města bylo a je místem, které hojně navštěvují přírodovědci z různých oborů. Mají k tomu důvod: v okolí města se vyskytuje řada cenných biotopů. Mezi ty nejcennější patří fragmenty slanisek jako pozůstatků dříve rozsáhlých slanistých močálů a bažin sahajících od Netřeby přes Úžice dále na sever. Jedním z takových fragmentů je přírodní památka Netřebská slaniska (společenstva slanisek jsou vzhledem k jejich razantnímu úbytku způsobený odvodňováním prioritními stanovišti Evropské unie).

Příroda města Odolena Voda

Podobně cennými jsou biotopy suchých trávníků, z nichž některé byly navrženy jako evropsky významné lokality. Poskytují útočiště mnoha vzácným a chráněným druhům, z nichž se k nám řada rozšířila po skončení poslední doby ledové před až deseti tisíci lety(!) a některé dokonce i dříve. Zajímavý je i Velký a Malý háj, jejichž některé části se svou přirozenou druhovou skladbou a bohatým jarním aspektem blíží lužním lesům v Polabí.

Příroda města Odolena Voda

Jaká jsou přírodně nejzajímavější místa katastru města?

POVODÍ POTOKA JORDÁN

SLANISKO U TRATI – návrh významného krajinného prvku

POVODÍ ODOLENSKÉHO POTOKA

POVODÍ KORYCANSKÉHO POTOKA

NA SKÁLÁCH  U ODOLENY VODY

VELKÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ

MALÝ HÁJ V ODOLENĚ VODĚ

NA ZLATKOVĚ – významný krajinný prvek

ZA HUMNY – významný krajinný prvek

STRÁNĚ U ČENKOVSKÉHO LOMU

VRŠKY POD ŠPIČÁKEM – přírodní rezervace

Příroda města Odolena Voda

Jaké zajímavé druhy rostlin rostou v katastru města?

Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus)

Kozinec dánský (Astragalus danicus)

Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)

Skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani)

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

Blín černý (Hyoscyamus niger)

Krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa)

Ranunculus illyricus

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 7.7.2007, 28.6.2012 a 14.5.2016.

Odolena Voda_znak

Na projekty „Za přírodou města Odolena Voda“ a „Ohrožená příroda města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget