Tento příspěvek byl přečten1476krát!

Syn.: Chamaedrys officinalis (Lam.) Moench; Monochilon rubellus Dulac; Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys; Teucrium chamaedrys var. albiflorum Bellynck; Teucrium chamaedrys var. semiglaucum Sennen; Teucrium multiflorum L.; Teucrium officinale Lam.; Teucrium pseudochamaedrys Wender.; Teucrium veronicifolium Salisb.

Čeleď: Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité

Teucrium chamaedrys

Popis: Aromatické polokeře (bez zápachu), oddenek větvený, dřevnatý, s podzemními výběžky. Lodyhy na bázi dřevnatějící, četné, vystoupavé, 10–30(–50) cm, hustě listnaté, měkce chlupaté žláznatými i krycími chlupy. Listy obvejčité až podlouhlé, 2–3 x 1–1,5 cm , čepel listů na bázi celokrajná, jinak vroubkovaná, se 4–6(–8) páry zubů, po obou stranách měkce chlupaté, listy s čepelí v krátký řapík zúženou, horní listy plynule přecházejí v listeny listeny zdéli nebo o málo delší než květy. Květenství je řídký až středně hustý lichoklas, složený z 2–4(–6)květých lichopřeslenů, listeny podobné listům, květy dlouze stopkaté (květní stopky 2–4 mm dlouhé), kalich trubkovitě zvonkovitý, 5–8 mm, chlupatý, s krycími i žláznatými chlupy, zřídka olysalý, do 2/3 dělený ve stejné, trojúhle kopinaté cípy, koruna 10–15 mm, červenofialová, růžová, vzácně bílá, trubka uvnitř lysá, dolní pysk vně chlupatý. Tvrdky vejčité, 1,2 – 1,7 mm dlouhé, lysé. Kvete od července do srpna.

Teucrium chamaedrys

Záměny: Nejpodobnější je ožanka hroznatá (Teucrium botrys), která roste na obdobných stanovištích, nezřídka i společně na jednom svahu – ale zatímco ožanka kalamandra je druhem spíše horních částí skal, tak ožanku hroznatou najdeme spíše na suti v dolních částech svahu. Ožanka hroznatá má také více dělené listy (peřenodílné až peřenosečné). Růžově fialové květy má také ožanka čpavá (Teucrium scordium), ta ale roste na zamokřených místech.

Teucrium chamaedrys

Teucrium chamaedrys

Ekologie: Suché výslunné stráně a skály, kamenité až štěrkovité svahy, lesní lemy, louky, okraje cest, lesostepi, půdy často vápenaté.

Teucrium chamaedrys

Teucrium chamaedrys

Rozšíření v České republice: Nejčastější je v teplých oblastech středních Čech a jižní Moravy, kde může být místy až dosti hojná (a vytvářející až souvislé porosty), do středních poloh zasahuje už jen roztroušeně.

Teucrium chamaedrys

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Častý druh výslunných a kamenitých svahů jak v Šáreckém údolí, tak také v kaňonu Vltavy. V Šáreckém údolí roste v přírodní rezervaci Divoká Šárka a v přírodních památkách Vizerka, Jenerálka, Zlatnice, Nad mlýnem a Dolní Šárka. Na vhodných místech se ale objevuje i mimo chráněná území. Četné výskyty má i v přírodní památce Baba.

Teucrium chamaedrys

Teucrium chamaedrys

Celkové rozšíření: Areál zahrnuje velkou část jižní a střední Evropy, na východě zasahuje až k řece Don, na jih po Kaspické moře a Írán, Turecko, Sýrii a Libanon. Roste také v Maroku, Alžírsku a Tunisku, synantropní výskyt má na Britských ostrovech.

Teucrium chamaedrys

Ohrožení: Patří k druhům vyžadujících další pozornost – málo dotčeným taxonům (C4a/ LC), zákonem není chráněn.

Teucrium chamaedrys

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Podhoří 16.6.2005, 19.6.2007 a v přírodní památce Zámky 6.7.2009.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget