Tento příspěvek byl přečten1251krát!

Záraza písečná (čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité) je vytrvalá nezelená cizopasná bylina u nás rostoucí vzácně v teplých pahorkatinách. Druh je vzácný, ale může se objevit i po mnoha letech chybění. V Praze byla dříve nalézána ve dvou oblastech, jednak v oblasti Českého krasu, jsou staré údaje z Hlubočep, snad z území dnešní přírodní rezervace Prokopské údolí. Druhá oblast výskytu, na severu Prahy, souvisí se známým výskytem v dolním Povltaví. Staré údaje jsou z území zoologické zahrady nebo z přírodní rezervace Podhoří, dosud je záraza písečná v příznivých letech nalézána v přírodní památce Podbabské skály. Překvapivý nález ani v Praze nelze zcela vyloučit.

Orobanche arenaria

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně v Českém středohoří, v dolním Povltaví, v Českém krasu, na jižní Moravě, ojediněle i jinde.

Orobanche arenaria

Orobanche arenaria

Celkový areál rozšíření: Roste od severní Afriky a Pyrenejského poloostrova přes Francii, Itálii, střední Evropu a sever Balkánu dále na východ do Turecka, východní Evropy a střední Asie.

Orobanche arenaria

Orobanche arenaria

Ekologie: Cizopasí na pelyňku ladním (Artemisia campestris). Roste na osluněných, přirozených až reliktních stanovištích, na výslunných skalních pelyňkových stepích, případně na strmých vysýchavých svazích, na půdách výhřevných, suchých až vysýchavých, na zásaditých podkladech.

Orobanche arenaria

Orobanche arenaria

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Jen vzácně se šíří na náhradní stanoviště, může být nalezena například v opuštěných lomech, spíše je považována za znak reliktnosti stanovišť. Jako cizopasný druh nemusí být řadu let nalezena, je také citlivá na celkově dobrý stav životního prostředí v půdě.  Vzácná a ustupující, proto je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2b), zákonem z nepochopitelných důvodů chráněna není.

Orobanche arenaria

Orobanche arenaria

Ohrožení na území Prahy: Výskyt v přírodní památce Podbabské skály je znám dlouhodobě a v současnosti se nezdá býti bezprostředně ohrožen, avšak nedávné úpravy železniční trati ukazují, že plošně omezený výskyt je náchylný na náhodné události. Navíc se zde druh vyskytuje vzácně, byť vzhledem k biologii druhu se početnost odhaduje špatně. Překvapivý nález v místech dřívějšího výskytu úplně vyloučit nelze, i proto by měla být záraze písečné věnována zvýšená pozornost.

Orobanche arenaria

Orobanche arenaria

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Zárazy z podstaty věci neoplývají uživatelsky přívětivými znaky a určování je tudíž svízelné. Zaměnitelná je záraza písečná především za ostatní mordovky (někdy jsou řazeny druhy se zvláštními listénci do rodu Phelipanche, česky mordovka), zvláště pak za zárazu (mordovku) nachovou (Orobanche purpurea), jež se liší především oděním prašníků.

Orobanche arenaria

Orobanche arenaria

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Podbabské skály 30.6.2009.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget