Praha

Lokalita chráněného území Sedlecké skály se nachází v severní části Prahy, na levém břehu Vltavy, mezi městskými částmi Suchdol a Sedlec. Tvoří je mohutné skalní defilé s převýšením přibližně 70 metrů (nadmořská výška se pohybuje mezi 190 a 262 m n.m.).

Mezi… Číst více

Osou Přírodní rezervace Prokopské údolí je ostře zaříznuté údolí Dalejského potoka od ústí do Vltavy až po retenční nádrž Asuán pod sídlištěm Velká Ohrada. Přitom míjí Hlubočepy, Barrandov a Jinonice. Jako chráněné území bylo vyhlášeno několik samostatných částí, zpravidla označovaných… Číst více

Přírodní památka Jenerálka tvoří závěr dolnošáreckého údolí, v oblouku Horoměřické ulice. Skalní ostroh se vypíná nad menšími potoky – Kruteckým (z jihu) a Šáreckým (ze severu). Geologický podklad tvoří převážně prachovce, droby a proterozoické jílovité břidlice. Jihozápadní svah je budován břidlicemi… Číst více

Slavičí údolí je součástí Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Je bočním údolím k hlavnímu údolí, které prochází od Zadní Kopaniny až do Radotína. Území bylo vyhlášeno za chráněné území v roce 1988 na téměř čtyřiceti hektarech. Předmětem ochrany je údolí s přirozenými společenstvy… Číst více

Přírodní památka se nachází v jižní části Prahy, mezi soutokem Vltavy a Berounky. Sestává ze tří částí. Tou první je pobřeží a navazující tůně podél Vltavy (mezi tokem Vltavy a silnicí v ulici K Přehradám). Druhou část tvoří podlouhlá tůň, která je mrtvým… Číst více