Praha

Přírodní památka Bílá skála se nachází v příkrém svahu nad Vltavou, nad Povltavskou ulicí. Ze severovýchodu na území navazují objekty nemocnice Bulovka, ze severozápadu ji ohraničují objekty matematicko-fyzikální fakulty a komunikace V Holešovičkách. Územím prochází těleso železniční trati směřující do zastávky Praha-Holešovice,… Continue reading

Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem, jejíž součástí je zářez silnice u Dívčích hradů a opuštěný lom východně pod železnicí. Předmětem ochrany je profil motolským až přídolským souvrstvím dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v siluru… Continue reading

Lokalita chráněného území se nachází v severovýchodní části Prahy, v městské čtvrti Letňany, resp. mezi městskými čtvrtěmi Letňany, Kbely, Prosek a Vojenským letištěm Praha-Kbely. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 275-280 m n.m. Plocha evropsky významné lokality byla vyhlášena jako Národní přírodní památka… Continue reading

Přírodní rezervace se nachází v severovýchodní části Prahy, mezi Kbely, Satalicemi a Radonicemi, při jižním okraji městské části Vinoř. Je součástí pramenné oblasti bezejmenného přítoku Vinořského potoka. Do chráněného území je zahrnuto také údolí Vinořského potoka. Přírodní rezervace je oblíbeným rekreačním… Continue reading