Praha

Přírodní památka se nachází na jihozápadně orientovaném svahu nad zahrádkářskou kolonií (u ulic Na Okrouhlíku a Na Pěšinách) a pod budovami Akademie věd České republiky a bytové novostavby Nad Okrouhlíkem. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1982 na ploše 0,58 hektarů,… Číst více

Přírodní památka se nachází na zalesněném návrší Ďáblického háje, asi 200 metrů severovýchodně od nejvyššího vrcholu kóty Ládví (359 m n. m.), v nadmořské výšce 344 – 353 m n. m. Vyhlášena byla v roce 1982 na ploše 0,66 hektaru, předmětem ochrany… Číst více

Přírodní památku Obora Hvězda tvoří rozsáhlý lesní komplex  mezi Petřinami, Dolní Libocí a Motolem, obklopený městskou zástavbou. Tvoří jeden z mála přírodních celků v silně antropicky destruované krajině Bělohorské tabule. Chráněné území leží v nadmořské výšce 320 m n. m. (v povodí Litovického… Číst více

Přírodní rezervace se nachází při jihovýchodním okraji Prahy, podél potoka Rokytka, který se zachovává svůj přirozený charakter, což se týká i navazujícího úzkého pásu lesa. Chráněné území je součástí Přírodního parku Rokytka, který byl vymezen podél toku od Nedvězí až… Číst více

Přírodní památku Pitkovická stráň tvoří výslunná xerotermní stráň na skalnato-travnatém ostrohu Pitkovického údolí mezi Křeslicemi a Pitkovicemi. Na západní straně (v ochranném pásmu přírodní památka) hraničí s porostem borovice černé, dubu zimního a akátu, na východní straně je součástí chráněného území… Číst více

Přírodní památka Obora v Uhříněvsi je rozlehlý lesní komplex nacházející se při severovýchodním okraji Uhříněvsi, v údolí Říčanského potoka. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1982 jako cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, střemchová jasenina) se starými duby a bohatých bylinným a… Číst více