Praha

Přírodní památka Bílá skála se nachází v příkrém svahu nad Vltavou, nad Povltavskou ulicí. Ze severovýchodu na území navazují objekty nemocnice Bulovka, ze severozápadu ji ohraničují objekty matematicko-fyzikální fakulty a komunikace V Holešovičkách. Územím prochází těleso železniční trati směřující do zastávky Praha-Holešovice,… Číst více

Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem, jejíž součástí je zářez silnice u Dívčích hradů a opuštěný lom východně pod železnicí. Předmětem ochrany je profil motolským až přídolským souvrstvím dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v siluru… Číst více

Lokalita chráněného území se nachází v severovýchodní části Prahy, v městské čtvrti Letňany, resp. mezi městskými čtvrtěmi Letňany, Kbely, Prosek a Vojenským letištěm Praha-Kbely. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 275-280 m n.m. Plocha evropsky významné lokality byla vyhlášena jako Národní přírodní památka… Číst více

Přírodní rezervace se nachází v severovýchodní části Prahy, mezi Kbely, Satalicemi a Radonicemi, při jižním okraji městské části Vinoř. Je součástí pramenné oblasti bezejmenného přítoku Vinořského potoka. Do chráněného území je zahrnuto také údolí Vinořského potoka. Přírodní rezervace je oblíbeným rekreačním… Číst více

Přírodní památka je vymezena korytem Botiče od hostivařské přehrady až po Záběhlice, v místě usedlosti Práče (v blízkosti křižovatky Práčské a Topolové ulice). Botič potom pokračuje hustě obydlenou zástavbou, aby se potom mohl v blízkosti Vyšehradu spojit s Vltavou.

Motivem ochrany je přirozený… Číst více

Zmrzlík se nachází v krajině jakoby opuštěné, na kraji města, daleko od civilizace, kde staré úvozové cesty plné kamení, všudypřítomné koně nebo zapomenutá „vé tři eska“ může připomínat doby dávno minulé.

Území se nachází východně od Městské části Zadní Kopanina, na… Číst více