Praha

Lokalita chráněného území Sedlecké skály se nachází v severní části Prahy, na levém břehu Vltavy, mezi městskými částmi Suchdol a Sedlec. Tvoří je mohutné skalní defilé s převýšením přibližně 70 metrů (nadmořská výška se pohybuje mezi 190 a 262 m n.m.).

Mezi… Continue reading

Osou Přírodní rezervace Prokopské údolí je ostře zaříznuté údolí Dalejského potoka od ústí do Vltavy až po retenční nádrž Asuán pod sídlištěm Velká Ohrada. Přitom míjí Hlubočepy, Barrandov a Jinonice. Jako chráněné území bylo vyhlášeno několik samostatných částí, zpravidla označovaných… Continue reading

Přírodní památka Jenerálka tvoří závěr dolnošáreckého údolí, v oblouku Horoměřické ulice. Skalní ostroh se vypíná nad menšími potoky – Kruteckým (z jihu) a Šáreckým (ze severu). Geologický podklad tvoří převážně prachovce, droby a proterozoické jílovité břidlice. Jihozápadní svah je budován břidlicemi… Continue reading