Tento příspěvek byl přečten1151krát!

Syn.: Crataegus torminalis L.; Aria torminalis (L.) Beck; Torminalis clusii (M. Roem.) K.R. Robertson & J.B. Phipps; Torminaria clusii M. J.Roemer; Torminaria torminalis (L.) Dippel; Pyrus torminalis (L.) Ehrh.; Hahnia torminalis (L.) Med.

Čeleď: Rosaceae L. – růžovité

Sorbus torminalis

Popis: Dřeviny keřového vzrůstu dosahující až 15 metrů výšky, borka drobně šupinatá, tmavošedá, mladé větve řídce plstnaté, později lysé, hnědé, pupeny lysé, široce elipsoidní, 6 – 7 mm dlouhé. Řapíky 2 – 5 cm dlouhé, listy v obrysu široce vejčité, peřenoklané, 1 – 2x pilovité, se 3 – 4 páry vejčitých až kopinatých, špičatých laloků, k vrcholu listu se zmenšujících, zářezy špičaté, listová čepel až 10 cm dlouhá a 7 cm široká, listy po obou stranách zelené, na líci lysé, na rubu (většinou jen v mládí) pýřité, na podzim zprvu červené, pak žluté. Květenství řídké, chocholičnaté, s květními stopkami pýřitými, olysalými, květy 10 – 15 mm v průměru, korunní lístky bílé, až 4,2 mm dlouhé, čnělky dvě, prašníky žluté. Malvice kulovité, až široce obvejčité, 15 mm dlouhé, červenožluté, za zralosti hnědé. Kvete v květnu až červnu.

Sorbus torminalis

Záměny: Jeden z mála dobře poznatelných jeřábů díky výrazným špičatým lalokům na listu a hnědým malvicím.

Sorbus torminalis

Ekologie: Smíšené listnaté, zvláště dubové lesy, suchomilnější dubohabřiny a vápnomilné bučiny, řidčeji lesní pláště, případně acidofilní bučiny, ojediněle také solitérně na výslunných svazích.

Sorbus torminalis

Sorbus torminalis

Rozšíření v České republice: Roztroušený druh v teplejších územích zasahující až do teplejších oblastí středních poloh (přibližně do 730 m n. m.).

Sorbus torminalis

Sorbus torminalis

Sorbus torminalis

Výskyt na území Městské části Prahy 6: Osou Výskytu je Šárecké údolí od přírodní rezervace Divoká Šárka, včetně ochranného pásma nad Želivkou, přes přírodní památku Zlatnice až do všech částí přírodní památky Dolní Šárka.

Mimo Prahu 6 se v Praze objevuje i v dalších chráněných územích: Barrandovské skály, Bohnické údolí, Hvížďalka, Chuchelský háj, Klapice, Královská obora, Lochkovský profil, Petřínské skalky, Pod školou, Prokopské údolí, Radotínské skály, Radotínské údolí, Sedlecké skály, Skalka, Slavičí údolí, Údolí Kunratického potoka, Zámky a Zmrzlík.

Sorbus torminalis

Celkové rozšíření: Druh zasahující od Evropy do Turecka, Sýrie, až po Kavkaz a Zakavkazí. V Evropě roste od Anglie přes Německo a Polsko až do středního Ruska.

Sorbus torminalis

Sorbus torminalis

Ohrožení: Patří ke druhům vyžadujících další pozornost (C4a/ LC), zákonem není chráněn.

Sorbus torminalis

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Zámky 7.5.2005 a přírodní památce Radotínské skály 4.5.2018 a 15.7.2018.

logo_Praha 6

 

Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget