Tento příspěvek byl přečten1225krát!

Tolice nejmenší (čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité) je jednoletá drobná bylina rostoucí nejčastěji na místech s výchozy bazických hornin či s vápnitými písky. Jako vzácnější druh ohrožených biotopů je řazena mezi ohrožené druhy červeného seznamu. Tolice nejmenší je na území Prahy známa z řady míst, vzhledem ke stanovištním nárokům roste hlavně v západní polovině Prahy, další výskyty jsou pak soustředěny podél toku Vltavy. Na východě Prahy se vyskytuje jen ojediněle, například v Hloubětíně nebo na Pitkovické stráni. V Praze je uváděna z těchto chráněných území: přírodní památka Baba, národní přírodní památka Barrandovské skály, přírodní památka Ctirad, přírodní rezervace Divoká Šárka, přírodní památka Dolní Šárka, přírodní rezervace Chuchelský háj, přírodní památka Jenerálka, přírodní památka Kalvárie v Motole, přírodní památka Nad mlýnem, přírodní památka Opatřilka-Červený lom, přírodní památka Pitkovická stráň, přírodní památka Pod Žvahovem, přírodní památka Podbabské skály, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Pražský zlom, přírodní rezervace Radotínské údolí, přírodní památka Sedlecké skály, přírodní památka U branického pivovaru, přírodní památka Vizerka, přírodní památka Zámky, přírodní památka Zmrzlík. Nelze vyloučit, že tento nepříliš nápadný druh bude nalezen i jinde, především v oblasti Českého krasu.

Medicago minima

Rozšíření na území České republiky: Roste v teplých oblastech, na místech s výchozy bazických hornin, s vápnitými písky, na svazích kaňonů, případně na hradních vrších. Častější je Českém krasu, v Českém středohoří, ve Znojemsko-brněnské pahorkatině, v Jihomoravských pahorkatinách a v Pavlovských vrších.      

Medicago minima

Celkový areál rozšíření: Roste ve Středozemí, v Evropě, ve střední Asii. Je uváděna též z jihovýchodní Číny, severní Indie, severovýchodní Afriky. Nezřídka zavlékána a často zdomácňuje.

Medicago minima, tolice nejmenší

Ekologie: Roste na výslunných, často skalnatých stráních, v rozvolněných teplomilných trávnících, v pionýrských společenstvech, na mělkých, vysychavých, obvykle zásaditých půdách.

Medicago minima

Medicago minima

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Jako jednoletý druh má též sklony vyskytovat se nepravidelně v závislosti na průběhu počasí během let. Vzhledem k výskytu jen v určitých oblastech je řazena mezi druhy ohrožené (C3), zákonem chráněna není.

Medicago minima

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se v Praze druh nezdá býti ohrožen, je opakovaně potvrzován na řadě míst, jako jednoletý druh však může při změně podmínek rychle vymizet, proto by měla být tolici nejmenší věnována určitá pozornost.

Medicago minima

Medicago minima

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Tolice nejmenší je zaměnitelná za řadu podobných druhů z čeledi bobovitých, jako je tolice dětelová či rozprostřená (Medicago lupulina, Madicago prostrata), jetel ladní (Trifolium campestre) nebo u nás velmi vzácná pískavice thesalská (Trigonella monspeliaca). Nejzřetelněji se odlišuje spirálovitě stočenými ostnitými lusky.

Medicago minima

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Ctirad 2.6.2009 a 15.6.2012.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget